Home » Proiecte în derulare

Proiecte în derulare

  1. „Viaţa cotidiană a femeilor în perioada comunistă”, proiect internaţional, coordonat în România de Claudia-Florentina Dobre, care are drept scop cunoaşterea vieţii de zi cu zi a femeilor care au trăit şi muncit în Europa centrală şi estică în perioada comunistă.
  2. „Memorialul deportării: un proiect educaţional” îşi propune să readucă în atenţia publică drama deportaţilor din perioada comunistă printr-un proiect educaţional naţional ce are drept obiective diseminarea în rândul studenţilor şi elevilor a informaţiilor despre trecutul comunist şi formele de represiune practicate de acesta, dar şi creşterea spiritului civic prin implicarea tinerilor în dezbateri şi discuţii privitoare la trecutul comunist şi la urmările acestuia (proiect CSMI)
  3.  „Locurile suferinţei : rememorare şi uitare” (proiect CSMI). Documentar ce îşi propune să fie o piedică în calea timpului, în calea uitării care se aşterne peste teroarea comunistă. Localităţi precum Mislea, Dumbrăveni, Târgşor etc., locuri ale represiunii, devin încet încet locuri ale uitării. Ne propunem să le transformăm în locuri ale memoriei prin readucerea în actualitate a experienţelor trăite de fostele deţinute politic în penitenciarele comuniste aflate în aceste localităţi.
  4. Conferinţa, Pasts into Present in Central and Eastern Europe. Memory Mechanisms and Urban Heritage Landscapes, organizată de CSMI, sub coordonarea Soniei CATRINA.
  5. Educație prin filme despre viața cotidiană în comunism. Realizarea și promovarea de filme documentare în mediul academic și civic.
  6. “JewScapes” îşi propune să analizeze modalităţi de administrare a patrimoniului construit evreiesc şi a siturilor istorice legate de al doilea război mondial, dar şi practici de re-memorare a Holocaustului în Romania, precum şi rolul social al memorialelor şi muzeelor în legătură cu Holocaustul (proiect CSMI, coordonat de Sonia CATRINA).
  7. „Deportaţi în Bărăgan. Amintiri din Siberia românească”, este un volum de amintiri care stau mărturie unei vieţi, începută în „ciulinii Bărăganului”, dar continuată frumos cu reuşite nevisate în vremurile deportării. Toţi cei care depun mărturie în această carte sunt nişte învingători. Învingători în lupta, inegală şi uneori inumană, cu regimul comunist, care a încercat, şi de multe ori a şi reuşit, să distrugă vieţi aşa cum a distrus casele din chirpici ridicate cu sudoarea vieţii şi cu lacrimi de copii.

deportati in Baragan

siberia romaneasca

 

 

Archives