Home » Projects » Finalized

Finalized

Finalized projects:

“Regaining the future by rebuilding the past” – Women’s narratives of life during communism in Poland, Romania and former East Germany. 
The aim of this interdisciplinary research project was to collect, document, and compare through the case-study method the life stories of 144 women from Poland, Romania, and the former German Democratic Republic. We investigated how women from Central and Eastern Europe, struggling with the material legacy of the WWII and the difficulties of life under the communist regime, found ways to rise to the challenge before them, namely: „regaining the future by rebuilding the past.”

 

*****

 1.  Baragan Stories: Memories from the Romanian Siberia, a documentary dealing with the issue of deportation during communism in Romania. More on this project here: www.memorialuldeportarii.ro

2.  Twenty-Five Years Later: History and Memory of Communism

A major international academic debate hosted in Bucharest on communism and its aftermath

Program

19 November 2014

16.00-16.30 – Registration

17.00-18.00 – Documentary movie: “Bărăgan stories. Memories of Romanian Siberia

20 November

9.00-10.00 a.m. – Opening remarks: Liliana Popescu (Associate Professor, pro-rector SNSPA), Liliana Corobca ( rsearcher IICCMER), Claudia-Florentina Dobre (researcher CeReFREA-Bucharest University)

10.00-11.00 – Keynote speaker: Bogdan Ştefănescu (Professor, Foreign Languages Faculty, Bucharest University): Weapons of Memory Reconstruction: Paradoxical Irony as a Discursive Strategy of Coping with Communism as Cultural Trauma

11.00-13.30 – Panel I: Ideology, Institutions and Public Policies in Romania and Bulgaria during Communism (chairman: Dragoş Petrescu, CNSAS)

 1. Kristina Bobeva, Modification of the Secondary Social Networks for Mutual Aid in Bulgaria in the Socialist Period

 2. Vlad Pașca, Prelude to Crisis: Industrialization and Energy Policies in Romania during the 1970s

 3. Luciana Jinga, International Adoption in Communist Romania

 4. Daniel Ionică, Cultural Repression in Communist Romania. The Role of Censorship in Maintaining Political Power

 

11.00-13.30 – Panel II: Comunismul românesc: surse, interpretări (Romanian communism: sources and new approaches) (chairman: Mihai Marcoci, Academia de Poliţie, Bucharest)

 1. Vlad Mitric-Ciupe, Arhivele de familie, elemente inedite ale cercetării „Arhitecţii români şi detenţia politică” (Family Archives, the unpublished items of the research „Romanian architects and political detention)

 2. Cristina Gogâță, Scriitorii în dosarele Securității (Writers in the Securitate files)

 3. Emanuel Copilaș, Influența romantismului politic german asupra național-comunismului românesc (The influence of the German political romanticism on Romanian national-communism)

 4. Simona Deleanu, Unicitatea discursului românesc despre “rezistenţa prin culturǎ”(The unicity of Romanian discourse on « resistance through culture »)

 5. Delia Doina Mihalache, Reeducarea – între realitate cruntă şi ficţiune distopică (The Re-education phenomenon, between the horrible reality and dystopia)

14.30-16.30 – Panel III: Perceptions of Communism (chairman: Emilia Zankina, American University of Bulgaria)

 1. Teodora Kostadinova, The Image of the Socialist Past in the Contemporary Bulgarian Society: Mythologizing the Past

 2. Madlen Nikolova, Legacies of Dissidence: (Mis)appropriations of the 1980’s University Culture

 3. Sevim Tahir, Prisoners of Image: The Representation of Bulgarian Muslims during the Communist Regime and its Legacy

 4. Carmen Ţâgşorean, Images of communism in the memoirs and the press articles of Marius Mircu

 5. Daniel Hanu, ‘The versatility of memories, or the importance of the communist era in the lives of young people from post-socialist Romania’?

14.30-16.30 – Panel IV: Memoria represiunii comuniste (Memory of communist repression) (chairman: Valeriu Antonovici, SNSPA)

 1. Gheorghe Calcan, Amintiri despre o revoltă împotriva „cooperativizării”. „Revoluția” din comuna Săgeata, Județul Buzău, octombrie 1962 (Testimonies on a revolt against collectivization. The Revolution of Sageata, department of Buzau, October 1962)

 2. Dragoş Ursu, Memoria reeducării din închisoarea Aiud (The memory of Aiud prison re-education phenomenon)

 3. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Gulagul românesc: memorie și traumă istorică (Romanian Gulag: memory and historical trauma)

 4. Arina Neagu, Mărturisirea traumei: o aporie? Despre indicibil în memoriile Lenei Constante (The Confession of trauma: an aporia? About unspeakable in Lena Constante’s memoirs)

 5. Andreea Andrei, ”Psihiatria politică” şi persecuţia lui Vasile Paraschiv (Political psychiatry and political persecutions of Vasile Paraschiv)

17.00-19.00 – Panel V: În slujba regimului communist: memoria şi istoria “celor aleşi” (In the service of the communist regime: memory and history of the “chosen ones”) (chairman: Liliana Corobca, IICCMER)

 1. Ştefan Bosomitu, „Puțini am fost, mulți am rămas”. Ilegaliștii partidului vs. istoria și memoria clandestinității PCdR (Less we were, more we are. The communist party members from the illegality period versus the history and memory of illegality)

 2. Gabriela Georgiana Vilău, Torţionarul communist: victimă a sistemului? Rolul lui Eugen Ţurcanu în procesul de formare a torţionarilor (The communist torturer: a victim of the system? Eugen Turcanu’s role in the formation of torturers)

 3. Dumitru Lăcătuşu, „Memoriile” torţionarilor. Represiunea comunistă narată şi justificată de făptuitori (Torturers confessions. Communist repression told and justified by the torturers)

 4. Catalin Parfene, Repression/Collaboration in the Memoirs of an Ethnic Hungarian in Communist Romania

17.00-19.00 – Panel VI: Aspecte ale represiunii comuniste (Aspects of communist repression) (chairman: Constantin Vasilescu, IICCMER)

 1. Lidia Prisac, Suprimarea bisericii apostolice armene în RSS Moldovenească (1940/1944-1991) (The repression and dissolution of the Armenian Church in Soviet Moldova)

 2. Nicolae Ţîbrigan, Represiunile regimului sovietic asupra populaţiei din Basarabia şi Bucovina de Nord (1940-1941) (The soviet repression of the population from Bucovina and Bessarabia)

 3. Octavian Onea, EfectulFenomenului Scăeni” asupra bibliotecilor publice din România comunista (The effect “Scaieni phenomenon” on public libraries of communist Romania)

 4. Ion Xenofontov, „Societatea postcernobâl” sau „gulagul atomic”(Post-Chernobyl society or the atomic Gulag)

 5. Tudor Petcu, Martiraj ortodox în temniţele comuniste româneşti (Orthodox martyrdom in the Romanian communist prisons)

 

21 November

9.00-11.00 – Panel VII: Memory of Communism after 1989 (chairman: Liliana Deyanova, University St. Kliment Ohridski, Sofia)

 1. Luiza-Maria Filimon, “Memories from the Lost Age”: the Mechanics of Social Amnesia in Totalitarian Spaces

 2. Jolanta Jasina, The Katyn Massacre, the “Katyn Lie”, and the Struggle for Truth: The Relation of Memory and Repression in Communist Poland

 3. Codruta Pohrib, Genre and Generation in Post-communist Romania

 4. Mălina Ciocea, Alexandru Cârlan, Mediation and Mediatization in the Cinematic Memory of Romanian Communism

 5. Adrian Stoicescu, Remembering the Republic’s Day between community and adhocracy. An Internet based case study on remembering August 23rd

9.00-11.00. – Panel VIII: Memorie şi ficţiune literară (Memory and literary fiction) (chairman: Denisa Oprea, SNSPA)

 1. Ionel Radovici, Grigore Preoteasa. Ascensiunea în cadrul structurilor comuniste (Grigore Prioteasa. His ascendant career in the party apparatus)

 2. Oana Purice, Autobiograficul deturnat: jurnale ale scriitorilor înregimentaţi politic, publicate înainte şi după 1989 (The misappropriated autobiography : the intimate journals of political affiliated writers published before and after 1989)

 3. George Motroc, Romanul românesc postbelic sau o oglindă (anti)ideologică (The Romanian postwar novel or an (anti) ideological mirror)

 4. Iuliana Miu, Textul și contextul în proza lui Mircea Nedelciu (The content and the context in Mircea Nedelciu’s prose)

 5. Gabriel Soare, Literatura ca mijloc de recuperare a istoriei comunismului (Literature as a means of recuperating the history of communism)

11.30-13.30 – Panel IX: 1989 and Communist legacy (chairman: Claudia-Florentina Dobre, CeReFREA)

 1. Dragoş Petrescu, Twenty-Five Years After: Explaining the Timing, Sequence and Nature of the 1989 Revolutions in East-Central Europe

 2. Barbara H. Vann, Velvet Memories: Looking Back at 1989

 3. Georgi Medarov, Making the truth about Bulgarian Communism

 4. Liliana Deyanova, Les debats actuels sur le ‘communisme’ et les secrets des archives de la police politique

 5. Emilia Zankina, The Bulgarian Post-communist Elite and its Links to the Former Secret Service

11.30-13.30 – Panel X: Forme şi aspecte subversive în România comunistă (Forms and repressive aspects in communist Romania) (chairman: Maria Mateoniu, Romanian National Peasant Museum (MTR)

 1. Ana-Maria Cătănuş, Puterea cuvintelor. Despre disidenţii români atunci şi acum (The power of words. On Romanian dissidents than and now)

 2. Pavel Monica, La dissidence féminine roumaine pendant les deux dernières décennies du régime communiste ou la décision personnelle politiquement déterminée

 3. Adrian Mureşan, Etică şi subversiune culturală la N. Steinhardt (Ethics and cultural subversion in Steinhardt works)

 4. Ileana Panţu, Poetul Rolf Bossert, un oponent al regimului comunist (The poet Rolf Bossert, a dissident of communism)

 5. Liviu Rotman, Elemente de societate civilă în România comunistă (Elements of civil society in communist Romania)

14.30-16.30 – Panel XI : Viaţa cotidiană: memorie şi istorie (Everyday life: memory and history) (chairman: Cornel Micu, University of Bucharest)

 1. Maria Mateoniu, Viața cotidiană în comunism din perspectiva cercetărilor efectuate în cadrul Muzeului Țăranului Român (Everyday life during communism in the researches done at the Romanian National Peasant Museum)

 2. Manolache Dana-Ioana, Familia în scrisorile către Nicolae Ceauşescu (The family depicted in the letters to Ceausescu)

 3. Dumitru-Alin Savu, Nostalgii alimentare: amintiri, mâncare, comunism (Food nostalgia : memories from communism)

 4. Neagoe Nicoleta, Désir d’ailleurs. Temps, évasion et rites de passage dans un village roumain des années 1980

 5. Marius Cazan, Percepţia asupra locuirii la bloc în perioada comunistă (Perceptions on living in the communist block of flats)

14.30-16.30 – Panel XII: Inginerie socială comunistă: istorie şi memorie (Social communist engineering: memory and history) (chairman: Liviu Rotman, SNSPA)

 1. Mara Mărginean, Bunăstarea statistică. Proiecte de analiză socială în România anilor ’50 (Welfare statistics. Projects of social analysis in 1950s Romania)

 2. Raluca Mărgărit, Sărbătorile regimului comunist, momente de maximă efervescenţă socială. Evoluţia manifestărilor culturale şi artistice în spaţiul întreprinderii socialiste (Communist regime fiestas as moments of maximum social tumult. The evolution of cultural and artistic activities in the socialist entreprise)

 3. Mihai Marian Olteanu, Politică și planificare urbană în anii democrației populare. Tendințe în sistematizarea Bucureștiului (1952-1959) (Politics and urban planification during the „popular democracy”. Trends in Bucharest systematisation plans)

 4. Alexandra Bardan, Un secret de Polichinelle dans la presse quotidienne communiste : l’évolution du marché alternatif de produits culturels et informationnels à travers les annonces classées du journal România Liberă

 5. Emilia-Elena Clucerescu (Tănase), Inserţia Vechiului Regim la nivel rural: aspecte economice, culturale şi social-politice (The Old Regime in rural areas: economic, cultural and socio-political aspects)

17.00-18.30 – Panel XIII: Căderea comunismului: istorie şi memorie (The Fall of Communism: History and Memory) (chairman: Sarmiza Andronic, University of Bucharest, Political Sciences)

 1. Gabriel Andreescu, După 25 de ani: ce știm?, ce înțelegem?, ce folosim? (25 years after. What do we know? How do we interpret? )

 2. Bogdan Emanuel Răduţ, Revoluţia Română din Decembrie 1989: o reconsiderare din perspectiva evanghelicilor români (The Romanian Revolution of December 1989: the perspective of Evangelic communities in Romania)

 3. Sidonia Grama, Posteritatea unui eveniment fondator: Travaliul memoriei revoluției române din decembrie 1989 (The posterity of a founding event: the memory work (travail de mémoire) of the Romanian Revolution of 1989)

 4. Vlad Mitric-Ciupe, Muzeul comunismului versus Muzeul totalitarismului. Muzeu vs. Memorial. Sfaturi de bune practici (Muzeum of communism vs. Museum of totalitarism. Museum vs. Memorial. A Guide of good practices)

 5. Adrian Niculescu, Exilul românesc în momentul revoluţiei din decembrie 1989 (The Romanian Exile at the eve of the 1989 December Revolution)

18.30-19.00 – Closing discussion

3.  Prezentul comunismului: memorie culturală şi abordări istoriografice, editori Claudia-Florentina Dobre, Valeriu Antonovici, editura Ratio et Revelatio, 2016

 

The volume illustrates the historiographical and memorial trends in remembering communism, 26 years after the fall of this regime. Focused on Romania it asses, on the one hand, the institution of an official memory of communism as “illegitimate and criminal regime”, and, on the other, the different types of nostalgia which characterize the common people acts of remembering communism.

 

Archives