Acasă » Proiecte încheiate

Proiecte încheiate

1. Viaţa cotidiană a femeilor în perioada comunistă”, proiect internaţional, coordonat în România de Claudia-Florentina Dobre, care are drept scop cunoaşterea vieţii de zi cu zi a femeilor care au trăit şi muncit în Europa centrală şi estică în perioada comunistă.

2. „Memorialul deportării: un proiect educaţional” îşi propune să readucă în atenţia publică drama deportaţilor din perioada comunistă printr-un proiect educaţional naţional ce are drept obiective diseminarea în rândul studenţilor şi elevilor a informaţiilor despre trecutul comunist şi formele de represiune practicate de acesta, dar şi creşterea spiritului civic prin implicarea tinerilor în dezbateri şi discuţii privitoare la trecutul comunist şi la urmările acestuia (proiect CSMI). http://www.memorialuldeportarii.ro

3. „Deportaţi în Bărăgan. Amintiri din Siberia românească”, este un volum de amintiri care stau mărturie unei vieţi, începută în „ciulinii Bărăganului”, dar continuată frumos cu reuşite nevisate în vremurile deportării. Toţi cei care depun mărturie în această carte sunt nişte învingători. Învingători în lupta, inegală şi uneori inumană, cu regimul comunist, care a încercat, şi de multe ori a şi reuşit, să distrugă vieţi aşa cum a distrus casele din chirpici ridicate cu sudoarea vieţii şi cu lacrimi de copii.

******

După 25 de ani : Istoriile şi memoriile comunismului

România ultimilor 25 de ani a purtat povara moştenirii comuniste. O moştenire care a modelat instituţii, mentalităţi, obiceiuri şi comportamente atât individuale cât şi colective. Moştenirea unui trecut ce bântuie precum o fantomă prezentul, un trecut ce nu vrea să plece şi care necesită o analiză pertinentă şi lucidă.

Conferinţa noastră îşi propune să analizeze trecutul comunist şi moştenirea lui post-comunistă într-un efort de a înţelege atât regimul care a schimbat structural România şi Europa de Est cât şi consecinţele acestui fenomen pe termen lung. Conferinţa se instituie drept cadru de reflecţie teoretic asupra istoriografiei româneşti şi internaţionale privitoare la comunism precum şi la consecinţele căderii acestui regim pentru societăţile central şi est europene. Dezbaterea vizează investigarea cadrelor sociale ale memoriei care şi-au pus amprenta atât asupra istoriografiei comunismului cât şi asupra memoriei acestui regim.

25 de ani după căderea comunismului în Europa centrală şi de est, memoria şi istoria acestui regim rămân controversate. Pe de o parte, istoria comunismului în regiune stă sub semnul denunţării crimelor săvârşite de acest regim. Pe de altă parte, mai ales în unele cercuri intelectuale de stânga, se aduce în discuţie aşa-numita „modernitate a comunismului”.

Memoria comunismului se prezintă chiar şi mai divizată decât paradigmele istorice în care este aşezat acest regim. Nostalgicii se afirmă în spaţiul public, în ultimii ani, mai ales prin urmaşii lor de a doua generaţie. Denunţătorii crimelor comunismului, foarte activi imediat după căderea comunismului, dispar rând pe rând fără a fi reuşit să transmită flacăra mai departe, cu câteva excepţii. O memorie ironică a comunismului îşi face şi ea din ce în ce mai mult prezenţa în spaţiul public al regiunii.

Toate aceste aspecte au fost analizate cu pertinenţă şi profesionalism de specialişti ai domeniului din România şi din străinătate într-un efort de a face cunoscute cercetările privitoare la comunism şi urmările actuale ale acestui regim precum şi de a promova valorile democratice şi civice necesare unui nou proiect colectiv de a „trăi împreună”.

http://25aftercommunism.blogspot.ro/

carte

Program

19 Noiembrie 2014

16.00-17.00  – Înscrierea participanţilor

17.00-18.00 – Proiecţia filmului documentar: “Povestiri din Bărăgan. Amintiri din Siberia românească”

20 Noiembrie

9.00-10.00 – Deschiderea lucrărilor: Liliana Popescu (conf. univ. dr, pro-rector SNSPA), Claudia-Florentina Dobre (cercetător CeReFREA-Univ. din Bucureşti), Liliana Corobca (IICCMER)

10.00-11.00 – Conferinţă plenară: Bogdan Ştefănescu (prof. univ. dr., Facultatea de Limbi străine, Universitatea din Bucureşti), Weapons of Memory Reconstruction: Paradoxical Irony as a Discursive Strategy of Coping with Communism as Cultural Trauma

11.00-13.30: Panel I: Ideology, Institutions and Public Policies in Romania and Bulgaria during Communism (moderator: Dragoş Petrescu, CNSAS)

 • Kristina Bobeva, Modification of the Secondary Social Networks for Mutual Aid in Bulgaria in the Socialist Period
 • Vlad Pașca, Prelude to Crisis: Industrialization and Energy Policies in Romania during the 1970s
 • Luciana Jinga, International Adoption in Communist Romania
 • Daniel Ionică, Cultural Repression in Communist Romania. The Role of Censorship in Maintaining Political Power

11.00-13.30: Panel II : Comunismul românesc: surse, interpretări (moderator: Mihai Marcoci, Academia de Poliţie)

 • Vlad Mitric-Ciupe, Arhivele de familie, elemente inedite ale cercetării „Arhitecţii români şi detenţia politică”
 • Cristina Gogâță, Scriitorii în dosarele Securității
 • Emanuel Copilaș, Influența romantismului politic german asupra național-comunismului românesc
 • Simona Deleanu, Unicitatea discursului românesc despre “rezistenţa prin culturǎ
 • Delia Doina Mihalache, Reeducarea – între realitate cruntă şi ficţiune distopică

13.30-14.30 – Prânz

14.30-16.30: Panel III: Perceptions of Communism (moderator: Emilia Zankina, Universitatea Americană din Bulgaria)

 • Teodora Kostadinova, The Image of the Socialist Past in the Contemporary Bulgarian Society: Mythologizing the Past
 • Madlen Nikolova, Legacies of Dissidence: (Mis)appropriations of the 1980’s University Culture
 • Sevim Tahir, Prisoners of Image: The Representation of Bulgarian Muslims during the Communist Regime and its Legacy
 • Carmen Ţâgşorean, Images of communism in the memoirs and the press articles of Marius Mircu
 • Daniel Hanu, ‘The versatility of memories, or the importance of the communist era in the lives of young people from post-socialist Romania’?

14.30-16.30: Panel IV: Memoria represiunii comuniste (moderator: Valeriu Antonovici, SNSPA)

 • Gheorghe Calcan, Amintiri despre o revoltă împotriva „cooperativizării”. „Revoluția” din comuna Săgeata, Județul Buzău, octombrie 1962
 • Dragoş Ursu, Memoria reeducării din închisoarea Aiud
 • Dumitru-Cătălin Rogojanu, Gulagul românesc: memorie și traumă istorică
 • Arina Neagu, Mărturisirea traumei: o aporie? Despre indicibil în memoriile Lenei Constante
 • Andreea Andrei, ”Psihiatria politică” şi persecuţia lui Vasile Paraschiv

16.30-17.00: Pauză de cafea

17.00-19.00: Panel V: În slujba regimului communist: memoria şi istoria “celor aleşi” (moderator: Liliana Corobca, IICCMER)

 • Ştefan Bosomitu, „Puțini am fost, mulți am rămas”. Ilegaliștii partidului vs. istoria și memoria clandestinității PCdR
 • Gabriela Georgiana Vilău, Torţionarul communist: victimă a sistemului? Rolul lui Eugen Ţurcanu în procesul de formare a torţionarilor
 • Dumitru Lăcătuşu, „Memoriile” torţionarilor. Represiunea comunistă narată şi justificată de făptuitori
 • Catalin Parfene, Repression/Collaboration in the Memoirs of an Ethnic Hungarian in Communist Romania

17.00-19.00: Panel VI: Aspecte ale represiunii comuniste (moderator: Constantin Vasilescu, IICCMER)

 • Lidia Prisac, Suprimarea bisericii apostolice armene în RSS Moldovenească (1940/1944-1991)
 • Nicolae Ţîbrigan, Represiunile regimului sovietic asupra populaţiei din Basarabia şi Bucovina de Nord (1940-1941)
 • Octavian Onea, EfectulFenomenului Scăeni” asupra bibliotecilor publice din România
 • Ion Xenofontov, „Societatea postcernobâl” sau „gulagul atomic”
 • Tudor Petcu, Martiraj ortodox în temniţele comuniste româneşti

 

21 Noiembrie 2014

9.00-11.00. Panel VII: Memory of Communism after 1989 (moderator: Liliana Deyanova, Universitatea St. Kliment Ohridski, Sofia)

 • Luiza-Maria Filimon, “Memories from the Lost Age”: the Mechanics of Social Amnesia in Totalitarian Spaces
 • Jolanta Jasina, The Katyn Massacre, the “Katyn Lie”, and the Struggle for Truth: The Relation of Memory and Repression in Communist Poland
 • Codruta Pohrib, Genre and Generation in Post-communist Romania
 • Mălina Ciocea, Alexandru Cârlan, Mediation and Mediatization in the Cinematic Memory of Romanian Communism
 • Adrian Stoicescu, Remembering the Republic’s Day between community and adhocracy. An Internet based case study on remembering August 23rd

9.00-11.00. Panel VIII: Memorie şi ficţiune literară (moderator: Denisa Oprea, SNSPA)

 • Oana Purice, Autobiograficul deturnat: jurnale ale scriitorilor înregimentaţi politic, publicate înainte şi după 1989
 • George Motroc, Romanul românesc postbelic sau o oglindă (anti)ideologică
 • Iuliana Miu, Textul și contextul în proza lui Mircea Nedelciu
 • Gabriel Soare, Literatura ca mijloc de recuperare a istoriei comunismului
 • Ionel Radovici, Grigore Preoteasa. Ascensiunea în cadrul structurilor comuniste

11.00-11.30: Pauză de cafea

 

11.30-13.30: Panel IX : 1989 and Communist legacy (moderator: Claudia-Florentina Dobre, Memoria, CeReFREA)

 • Dragoş Petrescu, Twenty-Five Years After: Explaining the Timing, Sequence and Nature of the 1989 Revolutions in East-Central Europe
 • Barbara H. Vann, Velvet Memories: Looking Back at 1989
 • Georgi Medarov, Making the truth about Bulgarian Communism
 • Emilia Zankina, The Bulgarian Post-communist Elite and its Links to the Former Secret Service
 • Liliana Deyanova, Les debats actuels sur le ‘communisme’ et les secrets des archives de la police politique

11.30-13.30: Panel X: Forme şi aspecte subversive în România comunistă (moderator: Maria Mateoniu, MŢR)

 • Ana-Maria Cătănuş, Puterea cuvintelor. Despre disidenţii români atunci şi acum
 • Pavel Monica, La dissidence féminine roumaine pendant les deux dernières décennies du régime communiste ou la décision personnelle politiquement déterminée
 • Adrian Mureşan, Etică şi subversiune culturală la N. Steinhardt
 • Ileana Panţu, Poetul Rolf Bossert, un oponent al regimului comunist
 • Liviu Rotman, Elemente de societate civilă în România comunistă

13.30-14.30: Prânz

14.30-16.30: Panel XI: Viaţa cotidiană: istoriografie, memorie, istorie (moderator: Cornel Micu, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti)

 • Maria Mateoniu, Viața cotidiană în comunism din perspectiva cercetărilor efectuate în cadrul Muzeului Țăranului Român
 • Manolache Dana-Ioana, Familia în scrisorile către Nicolae Ceauşescu
 • Dumitru-Alin Savu, Nostalgii alimentare: amintiri, mâncare, comunism
 • Neagoe Nicoleta, Désir d’ailleurs. Temps, évasion et rites de passage dans un village roumain des années 1980
 • Marius Cazan, Percepţia asupra locuirii la bloc în perioada comunistă

 

14.30-16.30: Panel XII: Inginerie socială comunistă: istorie şi memorie (moderator: Liviu Rotman, SNSPA)

 • Mara Mărginean, Bunăstarea statistică. Proiecte de analiză socială în România anilor ‘50
 • Raluca Mărgărit, Sărbătorile regimului comunist, momente de maximă efervescenţă socială. Evoluţia manifestărilor culturale şi artistice în spaţiul întreprinderii socialiste
 • Mihai Marian Olteanu, Politică și planificare urbană în anii democrației populare. Tendințe în sistematizarea Bucureștiului (1952-1959)
 • Alexandra Bardan, Un secret de Polichinelle dans la presse quotidienne communiste : l’évolution du marché alternatif de produits culturels et informationnels à travers les annonces classées du journal România Liberă
 • Emilia-Elena Clucerescu (Tănase), Inserţia Vechiului Regim la nivel rural: aspecte economice, culturale şi social-politice

16.30-17.00: Pauză de cafea

17.00-19.00: Panel XIII (în română): Căderea comunismului: istorie şi memorie (moderator: Sarmiza Andronic, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice)

 • Gabriel Andreescu, După 25 de ani: ce știm?, ce înțelegem?, ce folosim?
 • Bogdan Emanuel Răduţ, Revoluţia Română din Decembrie 1989: o reconsiderare din perspectiva evanghelicilor români
 • Sidonia Grama, Posteritatea unui eveniment fondator: Travaliul memoriei revoluției române din decembrie 1989
 • Vlad Mitric-Ciupe, Muzeul comunismului versus Muzeul totalitarismului. Muzeu vs. Memorial. Sfaturi de bune practici
 • Adrian Niculescu, Exilul românesc în momentul revoluţiei din decembrie 1989

19.00: Închiderea conferinţei

Premieră film / dezbatere: ”Tot înainte!” Amintiri din Copilărie.

http://ememorie.ro/pionier/

 • film_tot inainte_final
 • Simona Preda, Valeriu Antonovici, 2016, ”Tot înainte! Amintiri din copilărie”, Editura Curtea Veche Publishing, București.

  Tot-inainte_coperta_TIPAR-page-001-768x577

Arhive