Acasă » Despre noi

Despre noi

csmi siglaCentrul de Studii Memoriale şi Identitare (CSMI) îşi propune să studieze memoria colectivă/culturală precum şi identitatea europeană, naţională, civică, socială, profesională, etnică, de gen etc. şi să facă cunoscute aceste cercetări prin intermediul tipăriturilor și publicaţiilor electronice, filmelor documentare, conferinţelor, expoziţiilor, altor tipuri de activităţi de tip „performance”, precum și prin intermediul mass-media. CSMI doreşte să contribuie la educarea tinerilor în spiritul valorilor civice şi ale statului de drept şi în acest scop se implică în acţiuni de cunoaştere, prezervare şi valorificare a patrimoniului material şi imaterial al umanităţii.

Obiective:

 • Să elaboreze, să desfăşoare sau să participe la proiecte de cercetare academică şi/sau civică;
 • Să publice sau să contribuie la publicarea de materiale științifice și/sau de popularizare sub formă de cărţi, reviste, albume, DVD-uri, CD-uri, pagini web sau orice alt tip de suport fizic sau electronic;
 • Să realizeze sau să contribuie la realizarea de filme documentare sau de ficţiune cu conţinut memorial şi civic identitar;
 • Să realizeze sau să participe la realizarea de spectacole de teatru sau alte tipuri de montaje și evenimente artistice;
 • Să realizeze sau să contribuie la realizarea de expoziţii temporare sau permanente privitoare la problematica memorială/identitară în spaţiul românesc şi internaţional;
 • Să realizeze, să contribuie la realizarea sau să participe la emisiuni radio și TV, dar și transmisiuni de tip webcast sau podcast;
 • Să organizeze conferinţe, mese rotunde, dezbateri publice pe teme memoriale, identitare, academice şi civice;
 • Să propună şi să susţină cursuri de responsabilizare publică şi de cunoaştere a trecutului recent european;
 • Să iniţieze şi să susţină activităţi locale, regionale sau naţionale de cunoaştere, păstrare şi valorificare a patrimoniului local şi naţional;
 • Să desfăşoare campanii de turism memorial în care să implice tinerii din România şi din alte ţări;
 • Să organizeze tabere memoriale menite a înţelege trecutul recent al României şi Europei;
 • Să participe la crearea de muzee de tip memorial şi istoric, precum şi a altor tipuri de arhivare a memoriei româneşti şi universale.

Arhive